بلوز يقه ايستاده جدا، دكمه يك طرفه
ميزان پارچه: ۵۰/۱ سانت براي قد لباس حدود cm70
الگو و برش: از الگوي پايه استفاده كرده، در امتداد خط كارور، خط سينه و خط پايين لباس، cm10-9 از الگو خارج شده و بهم وصل مي‌كنيم. از گودي گردن يك خط اريب به انتهاي ۹ سانت بيرون رفته از كارور مي‌كشيم (شكل۱)
اين الگو را براي طرف راست لباس استفاده مي‌كنيم. براي طرف چپ، فقط به الگوي ساده احتياج داريم (شكل۲)
هلال يقه جلو را از خط اصلي وسط جلو در الگو اندازه زده و اين عدد را بعلاوه هلال يقه پشت در الگو ميكنيم.براي اينكه بتوانيد در اين زمينه به مهارت لازم دست يابيد پيشنهاد مي كنيم از dvd آموزش خياطي خانم عمراني استفاده نماييد.


خطي به طول يقه پشت و جلو در الگو مي‌كشيم. از سمت راست cm6-5 بالا رفته و هلال به ۳/۱ طول يقه جلو و پشت وصل مي‌كنيم. قسمت هاشور از الگو حذف مي‌شود. سپس بلندي يقه را به اندازه cm3 (5/4-4 براي گردن بلند) اندازه زده طوري كه در دو طرف اين خط، زاويه قائمه بدست بيايد. Cm5/1 از زاويه بالاي سمت راست به پايين و به چپ رفته و زاويه بالاي جلو يقه را كمي گرد مي‌كنيم. در انتها، خط هلال را كه به يقه دوخته مي‌شود، اندازه زده و ميزان اضافه آن را از طرف چپ وسط پشت حذف مي‌كنيم. (شكل۳) اين خط را روي دولاي بسته قرار داده و ۲ بار از اين الگو روي پارچه برش مي‌زنيم و به يك لايه از آنها لايي مي‌چسبانيم. زاپاس اين تكه را به روي لايي تا كرده و خط بالاي يقه را چرخ مي‌كنيم.علاقه مندان به خياطي اگر دوست دارند از نتدي بسيار راحت و  روان استفاده نمايند مي توانند با كمك مجموعه آموزش خياطي بدون الگو خانم عمراني به مهم دست يابند.
دوخت: خط سرشانه و پهلو را مي‌دوزيم. خط اصلي وسط جلو را روي دو طرف بالاتنه علامت زده، دو لايه يقه را روي هم گذاشته دور تا دور يقه را به غير از خط پايه يقه مي‌دوزيم. يك لايه از خط پايه يقه را از پشت به دور گردن بالاتنه مي‌دوزيم، به طوري كه يقه لايي خورده، روي لباس قرار بگيرد. زاپاس‌ها را به داخل يقه خوابانده، لايه ديگر خط پايه را روي آن تا زده و خط پايه يقه را مي‌دوزيم.
نكته: اگر خواستيم از سرشانه دكمه خور باشد: يك الگوي جلوي كامل در مي‌آوريم، سرشانه يك طرف را به ۳ قسمت تقسيم كرده و از گوشه گردن شانه و داخل شده به طرف پايين يك خط مستقيم مي‌كشيم.

 

خريد كتاب اموزش خياطي خانم عمرانيخياطي سيما عمرانيسيما عمراني, متد گرلاوين , آموزش خياطي آقاي راوندي